Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu
Webová stránka projektu
www.ujs.sk
Číslo projektu
0
Názov projektu
Výskum hydroním v okrese Dunajská Streda
Cieľ projektu
Cieľom projektu je pozbieranie a spracovanie vodných mien (hydroním) na území okresu Dunajská Streda.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Török Tamás PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
6660
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
350
Začiatok riešenia
01.04.2019
Koniec riešenia
31.12.2019
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2019
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Finančné oddelenie UJS
Dátum evidencie
28.11.2018
Príloha: