Grantová agentúra
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány
IČO
Program
PADE-PADS egyedi támogatási program
Webová stránka projektu
https://www.pallasalapitvanyok.hu/
Číslo projektu
154-61/2018
Názov projektu
Kiválósági Ösztöndíjprogram a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanuló hallgatók részére
Cieľ projektu
Motivációs célú ösztöndíjprogram
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Csiba Peter RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
15000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
1500000
Začiatok riešenia
01.11.2018
Koniec riešenia
31.08.2019
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
23.11.2018
Celková výška dotácie
46513
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
05.10.2018
Príloha: