Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
36060356
Program
International Visegrad Fund
Webová stránka projektu
www.visegradfund.org
Číslo projektu
51810721
Názov projektu
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship
Cieľ projektu
scholarship _Polloi Katalin
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
-
Zodpovedný riešiteľ
Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2018
Koniec riešenia
31.07.2019
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
17.09.2018
Celková výška dotácie
3000
Vlastné zdroje
0
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UJS
Dátum evidencie
17.09.2018
Príloha: