Grantová agentúra
Agentúra SAIA
IČO
Program
CEEPUS
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
4092/2466/2018/RK/PR3
Názov projektu
Zmluva o spulupráci prizabezpečovaní mobiálít v rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)
Cieľ projektu
mobilita študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Kinczerová Adriana Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2017
Koniec riešenia
31.08.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
08.08.2018
Celková výška dotácie
0
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
kanc. medzinárodné vzťahy
Dátum evidencie
05.09.2018
Príloha: