Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
Program
Visegrad
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
51700598
Názov projektu
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad/V4EaP Scholarsip
Cieľ projektu
mobilita Oleksandr Dobosh
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Popély Árpád Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Popély Árpád Dr. habil. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.11.2017
Koniec riešenia
30.09.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
15.05.2018
Celková výška dotácie
3000
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
06.06.2018
Príloha: