Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
Program
Visegrad Grants
Webová stránka projektu
www.visegradfund.org
Číslo projektu
21820285
Názov projektu
CROSS-BORDER EMPLOYMENT ISSUES: RESEARCH AND PRACTICAL SOLUTIONS
Cieľ projektu
Our aim is to identify individual cases, to identify problems and solutions related to this phenomenon through research activities, and to elaborate training materials for multiple target groups (e-learning for companies and printed learning materials for students studying at the partner institutions). University students should have access to and should be taught from up-to-date materials. They should learn from real-life scenarios. With regards to the business sector, employees must have quick and easy access to information about future trends, HR peculiarities of the region, employment opportunities, regulatory requirements, best practices and case scenarios, in order to facilitate efficient business operations.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
EDUTUS FŐISKOLA
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
6820
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.10.2018
Koniec riešenia
01.10.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
01.06.2018
Príloha: