Grantová agentúra
Professional Project Life Nonprofit Ltd.
IČO
Program
Project Life Management (PLM)
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Project Life Management
Cieľ projektu
viď projekt.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
6000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.03.2018
Koniec riešenia
30.11.2019
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
28.02.2018
Celková výška dotácie
6000
Vlastné zdroje
Rok 1
2018
Bežné výdavky
3000
Kapitálové výdavky
Rok 2
2019
Bežné výdavky
3000
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
11.05.2018
Príloha: