Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
Komisia VEGA č. 10
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0163/19
Názov projektu
Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a média v (Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938–1968.
Cieľ projektu
Výskum
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Finančný manažér
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5348
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2019
Koniec riešenia
31.12.2021
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2019
Bežné výdavky
665
Kapitálové výdavky
Rok 2
2020
Bežné výdavky
750
Kapitálové výdavky
Rok 3
2021
Bežné výdavky
923
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS - Katedra histórie
Dátum evidencie
24.04.2018
Príloha: