Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
Key Action 2 – Strategic Partnerships
Webová stránka projektu
www.erasmusplus.sk
Číslo projektu
0
Názov projektu
E-Learning Solutions for Free Tutoring of Year-0 University Students
Cieľ projektu
ccc
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
13500
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.10.2018
Koniec riešenia
31.10.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
21.03.2018
Príloha: