Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
ERASMUS+ KA2 Strategoc Partnerships
Webová stránka projektu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/strategic-partnerships-field-education-training-and-youth_en
Číslo projektu
0
Názov projektu
SURF - Start Up your Rural Farm
Cieľ projektu
The SURF project wishes to use the best practice methodology - how to introduce digital skills to the agriculture, how to tutor the people with fewer opportunities to generate successful and motivated family enterprises in the field of organic agricultural production, how to train young people with fewer opportunities.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Szent István Egyetem, AGRO IT cluster, PFOS, Trampolin Solidario SLU, Udruga za rad s mladima Breza
Zodpovedný riešiteľ
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
16658
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.10.2018
Koniec riešenia
31.10.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
19.03.2018
Príloha: