Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0115F0D503C7BE0EA
Názov projektu
Dabbler Reform AGainst Dropout
Cieľ projektu
In the Europe 2020 strategy, one of the goals is to have at least 40% of 30-34–year-olds complete higher education. Reducing dropout and increasing completion rates in higher education is one of the key strategies for achieving this goal, which is regarded as crucial for creating the high-level skills that Europe’s knowledge-intensive economic sectors need as well as for Europe’s capacity to innovate and foster productivity and social justice. Related to this challenge, „Dropout and Completion in Higher Education in Europe” report addresses a comparative study on higher education dropout and completion in Europe (HEDOCE). The HEDOCE study found that study success is regarded as important in three quarters of the 35 European countries surveyed. In almost half of the countries it is high or very high on the policy agenda.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
OBUDA UNIVERSITY , TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN, TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LTD
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
52000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2018
Koniec riešenia
2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
02.03.2018
Príloha: