Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
Erasmus+
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
2016-1-SK01-KA107-022433
Názov projektu
Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu
Cieľ projektu
mobilita
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Kinczerová Adriana Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
16440
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.06.2016
Koniec riešenia
31.05.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
26.07.216
Celková výška dotácie
16440
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UJS kanc. mobility
Dátum evidencie
02.03.2018
Príloha: