Grantová agentúra
Emberi Erőforrások Minisztériuma
IČO
Program
Makovecz program
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
46340-5/2017/FOKT
Názov projektu
Podpora v rámci programu Makovec 2017/2018
Cieľ projektu
viď. Makovecz program 2017/2018
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
46840000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.07.2017
Koniec riešenia
31.07.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
15.11.2017
Celková výška dotácie
149015
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
01.03.2018
Príloha: