Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Udelenie oficiálneho názvu pre Ženský spevácky zbor pri UJS - galakoncert
Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je organizácia a realizácia slávnostného koncertu Ženského speváckeho zboru pri UJS z príležitosti jeho 5. výročia založenia, pričom sa uskutoční aj slávnostné udelenie oficiálneho názvu „CANTUS IUVENTUS“. Túto slávnostnú chvíľu chceme osláviť hudbou a spevom zboru spolu s ďalšími pozvanými hosťami a umelcami.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Orsovics Yvette Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
4400
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
232
Začiatok riešenia
25.02.2018
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
2000
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
21.02.2018
Príloha: