Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
Periodikum
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
18-220-01059
Názov projektu
Eruditio-Educatio 2018
Cieľ projektu
Vydávanie vedeckého časopisu Eruditio-Educatio
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
7245
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
382
Začiatok riešenia
01.02.2018
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
4000
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
02.02.2018
Príloha: