Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
výskum
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Antropogenetický a historický výskum členov rodiny Rákociovcov
Cieľ projektu
Cieľom projektu je preskúmať históriu a genealógiu členov rodiny Rákociovcov spätých s mesom Košice a ich kostrové pozostatky z krypty Premonštrátskeho kostola Najsvätejšej Trojice v Košiciach.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
9400
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
495
Začiatok riešenia
2018
Koniec riešenia
2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
9000
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
31.1.2018
Príloha: