Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
Program
Visegrad Grants
Webová stránka projektu
www.visegradfund.org
Číslo projektu
0
Názov projektu
E-LEARNING RESEARCH TO DEVELOP SMEs’ INNOVATIVENESS IN THE KORMÁRNO - TATABANYA CROSS-BORDER REGION
Cieľ projektu
E-LEARNING KUTATÁS A HATÁRMENTI TÉRSÉGBEN
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
EDUTUS FŐISKOLA
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
8000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
20.05.2018
Koniec riešenia
31.01.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
24.01.2018
Príloha: