Grantová agentúra
Emberi Erőforrások Minisztériuma
IČO
Program
EMMI
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
3989-1/2017/FOKT
Názov projektu
Poskytnutie finančných príspevkov na nákup Sirály 2
Cieľ projektu
Sirály2
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
1085000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2017
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
06.09.2017
Celková výška dotácie
3496052
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelnie UJS
Dátum evidencie
03.11.2017
Príloha: