Grantová agentúra
Emberi Erőforrások Minisztériuma
IČO
Program
EMMI
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
17153-1/2017/FOKT
Názov projektu
Podpora KATA, HOK
Cieľ projektu
Podpora per účely marketingu a akcie KATA, HOK
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Ištvánik Norbert Mgr.
Administrátor projektu
Ištvánik Norbert Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
9000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2017
Koniec riešenia
30.06.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
08.06.2017
Celková výška dotácie
29965
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
KATA UJS
Dátum evidencie
13.09.2017
Príloha: