Grantová agentúra
Emberi Erőforrások Minisztériuma
IČO
Program
EFOP-5.2.2-17 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Webová stránka projektu
https://www.palyazat.gov.hu/efop-522-17-transznacionlis-egyttmkdsek-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Transznacionális együttműködések
Cieľ projektu
2. A felek kijelentik, hogy az EFOP és RSZTOP IH támogató döntése esetén, a projekt megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 3. A felek kijelentik, hogy megismerték a felhívás beavatkozási logikáját, melynek megfelelően a támogatást igénylő nemzetközi partnerrel köt együttműködési megállapodást, ez alapján tapasztalatszerzési és együttműködési tervet dolgoznak ki, melynek során a két vagy több országban fellelhető jó szakmai gyakorlatokat azonosítják, egyeztetik és kutatás keretében megismerik. A közös kutatásról kutatási zárójelentést (összehasonlító elemzést) készítenek. Az együttműködő partner munkatársai, és más EU 28 országbeli szakértők szakmai megvalósítóként közreműködnek a projekt megvalósításában, a Magyarországon és az ide utazás során felmerülő költségeiket (beleértve utazás, szállás, előadói díjak) a projekt költségvetésébe beépíti a támogatást igénylő. A közös munka alapján a tapasztalatok összegzéseként a felek közösen kidolgozott szakmai ajánlásokat fogadnak el és tesznek közzé.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
EUROPÉER Alapítvány
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Poór József prof. Dr. DSc.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
24.08.2017
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
17.08.2017