Grantová agentúra
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
IČO
Program
BGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
BGA/2680/5/2017
Názov projektu
Podpora prevádzkových nákladov UJS
Cieľ projektu
podpora prevádzkových a mzdových výdavkov UJS
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
288461
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.03.2017
Koniec riešenia
31.01.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
02.05.2017
Celková výška dotácie
192079
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
22.05.2017
Príloha: