Grantová agentúra
Agentúra SAIA
IČO
Program
Erasmus+
Webová stránka projektu
.
Číslo projektu
0
Názov projektu
LLL: Further education and specialization for adult learners
Cieľ projektu
Strategic partnership for vocational education and training
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Univerzita v Novom Sadu - Szegedi Tudományegyetem
Zodpovedný riešiteľ
Vass Vilmos Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
11950
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2017
Koniec riešenia
28.02.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
27.03.2017
Príloha: