Grantová agentúra
Fond na podporu umenia
IČO
Program
Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
17-511-02821
Názov projektu
Skvalitnenie technického vybavenia Univerzitnje knižnice UJS
Cieľ projektu
Cieľom projektu je skvalitniť a zdokonaliť služby a vybavenie knižnice.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Egyházi Dóra, MA
Administrátor projektu
Egyházi Dóra, MA
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
9470
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
500
Začiatok riešenia
15.06.2017
Koniec riešenia
31.03.2018
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UK
Dátum evidencie
13.03.2017
Príloha: