Grantová agentúra
Ministerstvo spravodlivosti SR
IČO
Program
Dotácia ministerstva
Webová stránka projektu
https://www.justice.gov.sk/dotacie2017/ziadost.php
Číslo projektu
0
Názov projektu
Majorita - minorita a ich súžitie
Cieľ projektu
Cieľ projektu: - zmapovanie predsudkovosti študentov PF a zapracovanie záverov do programu - tréningy tolerancie pre študentov PF, poskytujúce vlastné zážitky a spätné väzby v danej problematike ( 2 skupiny v každom ročníku v rozsahu 3 x 4 hodín – spolu 10 skupín_120 hodín ) - workshop pre učiteľov národnostných škôl v regiónoch Trnavského (Galanta), Nitrianského (Komárno), Banskobystrického (Tornaľa), Košického (Moldava nB), Prešovského (Veľké Kapušany) kraja, spolu 5 workshopov - príprava a distribúcia príručky, ktorá obsahuje sociálnopsychologické aktivity, ktoré sa dajú realizovať v edukačnom procese
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Strédl Terézia PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
8721
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
459
Začiatok riešenia
01.02.2017
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
10.05.2017
Celková výška dotácie
5000
Vlastné zdroje
250
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
02.02.2017
Príloha: