Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
-
Názov projektu
Vass Vilmos: Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás) Rozvíjanie kompetencií v XXI. storočí (tvorba hodnôt a obnovenie)
Cieľ projektu
Cieľom knihy je predstaviť kandidátom pedagógov a odbornej verejnosti teoretické pozadie rozvíjania kompetencií a najnovšie medzinárodné postupy a trendy posledných desaťročí danej problematiky.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Vass Vilmos Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
2660
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
140
Začiatok riešenia
01.03.2017
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projekt. odd. UJS
Dátum evidencie
09.01.2017
Príloha: