Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
37961632
Program
small grant
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
The ”V4” in the dimensions of interregional, linguistic, cultural and literary connections” at the conference „25. Linguistik- und Literaturtage in Miskolc, in Ungarn: Sprachen, Literaturen und Kulturen im Kontakt“
Cieľ projektu
sci­en­tific exchange and research (conference)
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Riszovannij Mihály Dr. phil.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Horvathová Kinga, Dr. habil. PhD
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
6000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
15.03.2017
Koniec riešenia
30.09.2017
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
0
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Miškovecká univerzita
Dátum evidencie
01.12.2016
Príloha: