Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
Program
Visegrad
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
51600847
Názov projektu
Contract on the Lump sum related to the Visegrad Scholarship
Cieľ projektu
Oleksandr Dobosh
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Popély Árpád Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2016
Koniec riešenia
31.07.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
10.11.2016
Príloha: