Grantová agentúra
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
IČO
Program
Interreg Slovakia-Hungary Building Partnership
Webová stránka projektu
http://www.interregeurope.eu/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Nursery education practice without borders óvodapedagógiai gyakorlat határok nélkül
Cieľ projektu
A projekt céljait és kimeneti mutatóit a projekt előkészítő találkozókon határoztuk meg, ahol a két projektpartner pontosította azokat az aktivitásokat, amelyeket a 2 éves projektmegvalósítási és az 5 éves fenntarthatósági időszakban megvalósít a projekt céljainak elérése érdekében. A projekt elsődleges, hosszú távú célja a két intézmény közti, határon átnyúló együttműködésének kialakítása, megerősítése, valamint az együttműködés hosszú távon való folytatása az óvodapedagógiai gyakorlati oktatás területén. További célunk, hogy a Selye János Egyetem Tanárképző Karának óvodapedagógiai hallgatói részére gyakorlati lehetőséget biztosítsunk a határ túloldalán, hogy megtanulhassák az oktatási szabályzatokat mindkét országban, így lehetőségük lesz mindkét ország munkaerőpiacán érvényesíteni tudásukat. Mivel a magyarországi hallgatók számára problémát jelent az elhelyezkedés a szlovákiai óvodai oktatási intézményekben, így a projekt megoldást nyújthat arra, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzenek a hallgatók a magyarországi óvodai nevelésben, oktatási törvényekben, dokumentumok kidolgozásában. Komáromban (HU) egy 60 férőhelyes, modern felszerelésű, alapítványi óvodát kívánunk létrehozni, további óvodai férőhelyek kialakítása céljából a város lakosainak részére, valamint, lehetőséget biztosítunk az egyetemi hallgatók gyakorlati képzésére, mint határon átnyúló, térítés mentes szolgáltatást. Ezzel lehetőséget biztosítunk évente legalább 40 egyetemi hallgató, valamint a levelezőn tanuló hallgatók részére is, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezhessenek. Célunk, hogy a projekt ideje alatt elkészüljenek az egyetemi szakoktatók segítségével olyan tudományos munkák, amelyek segítséget nyújtanak a magyarországi óvodai oktatásban a hallgatók részére, megfelelő információkat nyújtanak az óvodai gyakorlat magyar oktatási törvényeknek megfelelő elvégzéséhez. A projekt keretén belül megvalósítandó szakkonferenciák segítik a két ország oktatóinak munkáját, tapasztalatcseréjét, egymás országain belüli oktatási törvények és szabályzatok megismerését.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Pannon Kincstár Tanoda Alapítvány
Zodpovedný riešiteľ
Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Hanusz Szilvia
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
67185
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
4000
Začiatok riešenia
01.01.2017
Koniec riešenia
18.09.2018
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
rektorát UJS
Dátum evidencie
24.10.2016
Príloha: