Grantová agentúra
Europský fond regionálneho rozvoja - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
IČO
Program
Interreg Slovakia-Hungary
Webová stránka projektu
http://www.skhu.eu/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Institutional cooperation programme in the field of education and enterprise promotion
Cieľ projektu
képzés, fejlesztés
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, RRA Poiplie, Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Miskolci Egyetem, Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség
Zodpovedný riešiteľ
Bukor József RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Bukor József RNDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Bukor József, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
80970
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
4049
Začiatok riešenia
01.09.2017
Koniec riešenia
31.07.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
20.10.2016
Príloha: