Grantová agentúra
Iná:________________________________________
IČO
Program
podpora
Webová stránka projektu
http://www..ujs.sk/
Číslo projektu
FEIF/1044-4/2020-ITM_SZERZ
Názov projektu
Finančná podpora - propagačné činnosti UJS a študentské činnosti organizované ŠS UJS
Cieľ projektu
viď projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
no
Zodpovedný riešiteľ
Ištvánik Norbert Mgr.
Administrátor projektu
Ištvánik Norbert Mgr.
Finančný manažér
Ištvánik Norbert Mgr.
Dekan fakulty
-
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
10000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2020
Koniec riešenia
31.07.2021
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
28.11.2020
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
KATA UJS
Dátum evidencie
19.08.2019
Príloha: