Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
Erasmus+ mandate: version 2016
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
DESKS - DEvelopment of SKills for Success
Cieľ projektu
DESKS - DEvelopment of SKills for Success
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
PaedDr. István Szőköl, PhD., PAedDr. Kinga Horváth, PhD., Mgr. Yvette Orsovics, PhD., PaedDr. Edita Szabóová, PhD.
Zodpovedný riešiteľ
Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2016
Koniec riešenia
2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Rektorát UJS
Dátum evidencie
29.03.2016
Príloha: