Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
Program
partnertstvo Visgrad
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
51501450
Názov projektu
Lump Sum related to dthe Visegrad/v4EaP Scholarship for Fedir Molnar
Cieľ projektu
vidď projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Simon Attila Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Simon Attila Dr. habil. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2015
Koniec riešenia
30.06.2016
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
03.11.2015
Celková výška dotácie
3000
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Rektorát UJS
Dátum evidencie
22.03.2016
Príloha: