Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
Erasmus+
Webová stránka projektu
http://www.erasmusplus.sk/
Číslo projektu
0
Názov projektu
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Cieľ projektu
Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Kinczerová Adriana Mgr.
Administrátor projektu
Kinczerová Adriana Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.06.2016
Koniec riešenia
31.05.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
26.07.2016
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2016
Bežné výdavky
10686
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Rektorát
Dátum evidencie
02.02.2016
Príloha: