Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
37961632
Program
small grant
Webová stránka projektu
http://visegradfund.org/grants/small-grants/
Číslo projektu
11610022
Názov projektu
Identita, migrácia, internacionalizmus a interkulturalizmus v literatúre strednej Európy
Cieľ projektu
Medzinárodná vedecká konferencia na tému projektu
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
univerzita Gyuly Andrássyho v Budapešti
Zodpovedný riešiteľ
Vajda Károly Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Horvathová Kinga, Dr. habil. PhD
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
6000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.07.2016
Koniec riešenia
31.12.2016
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
univerzita Gyuly Andrássyho v Budapešti
Dátum evidencie
29.01.2016
Príloha: