Grantová agentúra
Agentúra SAIA
IČO
Program
CEEPUS
Webová stránka projektu
http://ceepus.info/
Číslo projektu
CIII-SK-0405-07-1516
Názov projektu
Renewable energy sources
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Okenka Imrich prof. Ing. CSc.
Administrátor projektu
Okenka Imrich prof. Ing. CSc.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Bukor József, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2015
Koniec riešenia
31.08.2016
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF
Dátum evidencie
27.01.2016
Príloha: