Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Etika v edukácii
Cieľ projektu
Cieľom projektu je pokračovať v realizácii medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré organizuje Katedra pedagogiky a Katedra biológie Pedagogickej fakulty UJS v Komárne. Toho roku sa realizuje už 4. ročník, ktoré sleduje naplnenie aktuálnych potrieb maďarskej menšiny v oblasti edukácie vysokoškolských pedagógov, pedagógov v praxi ale i študentov v pregraduálnom štúdiu VŠ. Toho roku hlavným cieľom je monitorovanie profesionálnej etiky vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže, vysokoškolských študentov ale aj u samotných pedagógov vo viacjazyčnom prostredí.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Strédl Terézia PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5500
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
300
Začiatok riešenia
01.01.2016
Koniec riešenia
31.12.2016
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
07.01.2016
Príloha: