Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Výstava „Krajina“
Cieľ projektu
Cieľom projektu je realizácia výstavy s názvom „Krajina“ v Komárne zapojením študentov a vysokoškolských učiteľov Univerzity J. Selyeho a ďalších spolupracujúcich osôb.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
6650
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
350
Začiatok riešenia
01.01.2016
Koniec riešenia
31.12.2016
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2016
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
2017
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
08.01.2016
Príloha: