Grantová agentúra
Slovnaft, a.s.
IČO
Program
vzdelávanie
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0000
Názov projektu
Rozvoj ekologického myslenia budúcich učiteľov zavedením moderných diagnostických prostriedkov do vyučovania anatómie a fyziológie
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5990
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
15.11.2015
Koniec riešenia
15.06.2016
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: