Grantová agentúra
MTA Kisebbségkutató intézete
IČO
Program
vzdelávanie
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
2009C00107CS
Názov projektu
Kultúrne dedičstvo maďarov žijúcich na Slovensku - Balady nitrianskeho kraja
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
1598
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2010
Koniec riešenia
31.12.2010
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
1598
Vlastné zdroje
0
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: