Grantová agentúra
Výskumná agentúra
IČO
Program
OP Výskum a vývoj
Webová stránka projektu
http://www.asfeu.sk/agentura/aktuality/clanok/asfeu-meni-nazov/
Číslo projektu
26210120042
Názov projektu
Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru
Cieľ projektu
na Katedre chémie PF UJS v roku 2015 zriadilo Nanochemické a supramolekulové laboratórium a na Katedre matematiky a informatiky EF UJS Inteligentné robotické centrum. Výsledkom projektu sú teda dve nové špecializované výskumné pracoviská, ktoré vykonávajú svoju činnosť od 1. 1. 2016.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóth Norbert Ing.
Administrátor projektu
Tóth Norbert Ing.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
4751947
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
250102
Začiatok riešenia
01.09.2015
Koniec riešenia
31.12.2015
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
4510147
Vlastné zdroje
Rok 1
2015
Bežné výdavky
4510147
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
kvestor UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: