Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
ERASMUS
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
9201-0577/KOMARNO01
Názov projektu
Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc.
Administrátor projektu
prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
62079
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2011
Koniec riešenia
31.12.2011
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
62079
Vlastné zdroje
0
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
rektorát UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: