Grantová agentúra
Nemzeti Erőforrások Minisztériuma
IČO
Program
vzdelávanie
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
117382-1/2011
Názov projektu
Dotácia prevádzkových nákladov študentskej samosprávy UJS na rok 2011
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Cúth Csaba
Administrátor projektu
Cúth Csaba
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
8224
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2011
Koniec riešenia
31.12.2011
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
8224
Vlastné zdroje
0
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Centrum KATA UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: