Grantová agentúra
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
IČO
Program
vzdelávanie
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
662-3/2012
Názov projektu
Dotácia prevádzkových nákladov UJS na rok 2012
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóth János doc. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
210000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2012
Koniec riešenia
31.12.2012
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
208472
Vlastné zdroje
0
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: