Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
ERASMUS
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
11201-1650/KOMARNO01
Názov projektu
Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc.
Administrátor projektu
prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
75231
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2012
Koniec riešenia
31.12.2012
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
75231
Vlastné zdroje
0
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
rektorát UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: